Kategorie      

Pokyny pro bezpečné zacházení

Úvod Pokyny pro bezpečné zacházení

Hunsed fishing magnet používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití.

 

Vždy mějte na paměti bezpečnost Vaší, jiných osob, zvířat nebo věcí.

 

Mějte na paměti, že nejen pozemky, ale i vodu někdo vlastní, proto vždy požádejte o povolení.

 

Nikdy neuvazujte lano k paži nebo k nohám. Upevněte konec lana někde na břehu, např. okolo stromu.

 

Lano, na kterém je uvázán uzel, ztratí svou maximální sílu (někdy až o 50%). Pokud je to možné, vyhněte se uzlům na laně.

 

Nedovolte, aby se lano třelo přes kámen, dřevo nebo jiné ostré hrany.

 

Před každým použitím vždy zkontrolujte lano, závěsnou matici, magnet a lanovou svorku. Zkontrolujte, zda lano není poškozeno, zda je uzel správně a bezpečně upevněn. Zkontrolujte, zda je závěsná matice a lanová svorka stále pevně připevněna.

 

Na některých místech můžete nalézt starou munici, která byla během války vhozena do vody nebo nebyla odpálena (neexplodovala). Staré munice bez detonace mohou být nestabilní. Pokud naleznete starou munici, vždy upozorněte policii.

 

Mějte na paměti, že může dojít k poškození nebo nehodám s projíždějícími loděmi nebo kotvícími čluny na břehu. Dále mohou být ve vodě plavci, potápěči nebo zvířata.

 

Hunsed fishing magnet se může také přichytit ke kovovým mostům, k lešením, k zámkům, kabelům atd...

 

Dodržujte pravidelnou údržbu. Pravidelná údržba zajišťuje, že si užijete hunsed fishing magnet po dlouhou dobu. Po každém použití hunsed fishing magnet vždy důkladně opláchněte čistou vodou z vodovodu (odstraňte bláto, písek, sůl a další nečistoty) a vysušte.

 

Hunsed fishing magnet skladujte v suchém a bezpečném prostředí. Ujistěte se, že spodní část hunsed fishing magnetu je umístěna na suchém a izolačním materiálu.

 

Lano vždy důkladně osušte a uložte na suchý prostor s dostatečným větráním.

 

V žádném případě nevyhazujte hunsed fishing magnet do normálního domovního odpadu. Zlikvidujte hunsed fishing magnet prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo Vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy.

 

V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.

 

 

Důležitá upozornění

 

Pozor na děti a jiné osoby

Děti do 14-ti let, osoby se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou hunsed fishing magnet používat pouze pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Hunsed fishing magnet není hračkou. Děti mohou malé magnety spolknout. Ujistěte se, že se magnety nedostanou do rukou dětem.

 

Elektrická vodivost

Hunsed fishing magnety jsou z kovu a vodí elektrický proud. V žádném případě nestrkejte magnety do zásuvky, hrozí rána elektrickým proudem.

 

Pohmožděniny, rukavice

Hunsed fishing magnety mají velkou přitažlivou sílu. Při neopatrném zacházení se mohou prsty nebo kůže mezi dvěma hunsed fishing magnety skřípnout. Velké hunsed fishing magnety mohou svojí silou způsobit zlomeniny kostí. Při manipulaci s hunsed fishing magnety používejte vždy ochranné rukavice.

 

Kardiostimulátory nebo jiné implantáty

Hunsed fishing magnet může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů, implantovaných defibrilátorů, jiných implantovaných zdravotnických prostředků v těle. Pokud jste nositelem těchto typů zařízení, udržujte dostatečnou vzdálenost od hunsed fishing magnetu. Upozorněte nositele takových zařízení před přiblížením se k hunsed fishing magnetu.

 

Těžké předměty

Nepoužívejte hunsed fishing magnety na místech, kde by při selhání materiálu mohlo dojít ke zranění osob, zvířat nebo věcí. Vždy myslete na Vaší bezpečnost a bezpečnost ostatních lidí. Nikdy nemotejte lano kolem paží nebo nohou.

 

Kovové střepiny

Hunsed fishing magnety jsou křekhé. Když hunsed fishing magnety do sebe narazí, mohou se roztříštit. Noste při zacházení s většími hunsed fishing magnety ochranné brýle. Vždy dbejte na to, aby byly kolem stojící osoby stejně chráněny nebo udržovaly odstup.

 

Magnetické pole

Hunsed fishing magnety vytvářejí daleko dosahující silné magnetické pole. Mohou trvale poškodit televizory, notebooky, mobilní telefony, pevné disky, bankovní karty, digitální pamětové média, mechanické hodinky, sluchátka a reproduktory. Nenechávejte hunsed fishing magnety v blízkosti všech přístrojů a předmětů, které by mohly být silným magnetickým polem poškozeny. Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních hunsed fishing magnetů.

 

Alergie na nikl

Hunsed fishing magnety obsahují nikl. Alergie na nikl mohou být vyvolány dlouhotrvajícím kontaktem s poniklovanými předměty. Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu poniklovaných hunsed fishing magnetů s pokožkou. Upusťte od manipulace s hunsed fishing magnety, pokud už alergii na nikl máte.

 

Olověné závaží

Některé hunsed fishing magnety obsahují olověné závaží. Toto závaží není určené k požívání, roztavování a jakékoli další manipulaci ohrožující zdraví osob a zvířat. Vyvarujte se trvalého kontaktu s tímto závažím.

 

Přeprava poštou a letecká přeprava

Magnetická pole neodborně zabalených hunsed fishing magnetů mohou způsobit poruchy na třídících přístrojích a poškodit zboží v jiných balících. Hunsed fishing magnety umístěte pomocí výplňového materiálu vždy doprostřed balíku. Uspořádejte hunsed fishing magnety v balíku tak, aby se magnetická pole navzájem neutralizovala. Pro leteckou přepravu platí přísnější pravidla.

 

Vliv na lidi, tepelná odolnost

Vyvarujte se k Vaší bezpečnosti trvalého kontaktu s hunsed fishing magnety. Uchovávejte velké hunsed fishing magnety alespoň jeden metr vzdálené od svého těla. Hunsed fishing magnety ztrácí při teplotách nad 80 stupňů trvale část své magnetické síly. Nepoužívejte hunsed fishing magnety na místech, kde by byly vystaveny vysokým teplotám.

 

Nátěr

Hunsed fishing magnety mají na ochranu proti korozi tenký nátěr nikl měď nikl. Tento nátěr se může následkem kolizí nebo silného tlaku začít odlupovat. Zabraňte kolizím mezi hunsed fishing magnety, stejně tak opakované mechanické

zátěži (např. úderům).

 

Mechanické zpracování

Hunsed fishing magnety jsou citlivé vůči horku a snadno oxidují. Při vrtání nebo řezání hunsed fishing magnetu nevhodným nářadím se může hunsed fishing magnet rozlomit. Vzniklým teplem se může hunsed fishing magnet odmagnetizovat.Při použití v nevhodném prostředí (kameny, betonové panely, atd.) hrozí poškození magnetu, narušení a následné odlupování gumové barvy, viz. fotografie níže.


Obchodní podmínky, reklamační řád

Platba a doprava

Copyright 2018 - 2024 © hunsed.cz